Joep Oosterwijk - Embouchurespecialist - Deventer

Workshop Embouchure Techniek

Ik heb tijdens mijn jarenlange lespraktijk bij verschillende muziekverenigingen,muziekscholen, en met privé lessen, vele blazers met succes opgeleid waarbij ik de nadruk legde op een goed gebruik van de mond en aangezichtsspieren.
Ook verschillende blazers met embouchure problemen heb ik op weg naar een betere blaastechniek geholpen.
Mijn visie is dat een goed gebruik van het embouchure leidt tot een groter blaasgemak waardoor er een efficiënter en ontspannener gebruik wordt gemaakt van de ademsteun en de verschillende aanzettechnieken.

Ik heb in opdracht van de Muziekbond Gelderland Flevoland(MBGF) al enige workshops verzorgd.

Wat kun je verwachten van de workshop?

Een PowerPointpresentatie over het gebruik van de lip- en aangezichtsspieren bij het blazen op een koperen blaasinstrument.

Het belang van een juist gebruik van de betreffende spieren ter bevordering van de blaasprestaties wordt van verschillende kanten belicht met behulp van o.a. foto’s en filmfragmenten van het internet en van mijzelf.

Toonkwaliteit

Uithoudingsvermogen

Hoogte bereik

Techniek

O.a. deze aspecten komen hierbij aan de orde. Een leerzame presentatie die je ideeën kan laten opdoen om met je blaastechniek een stapje verder te komen!

Aansluitend een gezamenlijke les sessie met mij waarbij je als deelnemer een etude en een voordrachtstuk kunt laten horen aan elkaar waar ik mijn visie op geef met eventueel tips ter verbetering van de blaastechniek.

Vooral met nadruk op de embouchure techniek.

Ook geïnteresseerd in zo’n project? Neem dan contact op middels het contactformulier.