Joep Oosterwijk - Embouchurespecialist - Deventer

Vanaf januari 2011 heb ik ervaring opgedaan als MIK (muziek en ik) docent. Samen met een saxofoon docent heb ik voor de klas gestaan.
Iedere week een les van algemene muziekleer en het bespelen van een instrument. Saxofoon, trompet of bariton voor groep 4, 5, 6 en 7.
Ik nam het koper voor mijn rekening.

Enkele hoogtepunten tijdens het project